Muhammad Ibtihajudin
Menamatkan Pendidikan S1 Ahwal Syakhsiyyah IAIBAFA Jombang, S2 Ahwal Syakhsiyyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan kini mengabdi sebagai Guru di Muallimin Muallimat Bahrul Ulum Tambakberas Jombang.
  Menghiasi Keburukan
  Hikmah

  Menghiasi Keburukan

  البَاطِلُ  adalah bahasa Arab yang mempunyai arti “kebatilan”. Secara bahasa mempunyai arti hilangnya ...
  Zainab al-Kubro
  Perempuan

  Zainab al-Kubra

  Zainab al-Kubra, begitulah masyarakat memanggil al-Haura’ Zainab binti ‘Ali bin ‘Abi Thalib cucu ...

  Posts navigation