Siti Rina Khoirina
Mahasiswa aktif UIN Syarif Hidayatullah Fakultas Adab dan Humaniora Jurusan Tarjamah Mahasantri Pondok Pesantren Luhur Sabilussalam Alumni Pondok Pesantren Baitul Hikmah Haurkuning Tasikmalaya